Ευνομιανοί

Ευνομιανοί
Οπαδοί της χριστιανικής αίρεσης του 4ου αι., που ξεκίνησε από τον Ευνόμιο (βλ. λ.), σε συνέχεια της αίρεσης του αρειανισμού (βλ. λ. Άρειος).
* * *
Eὐνομιανοὶ και Εὐνόμιοι, οἱ (ΑΜ)
αιρετικοί, οπαδοί τής ακραίας αρειανικής μερίδας τού Ευνομίου, που δέχονταν ότι ο Υιός τού Θεού δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Καταδικάστηκαν από την Β' Οικουμενική Σύνοδο.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευνόμιος + κατάλ. -ανός (πρβλ. Αρει-ανός)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”